Home Bestuur Programma Activiteiten Fotogalerij

Samenstelling bestuur en medewerkers 2015/2016

Bestuur
Vacature Voorzitter
Vrijwilligers

Het programma van De Kolk kan uitgevoerd worden dankzij een grote groep medewerkers. Heeft u belangstelling voor ons werk, neem dan contact op met één van de beroepskrachten. Er zijn vele vormen waarop u actief bij het buurtwerk betrokken kunt zijn. Daar staat ook iets tegenover: een zinvolle vrijetijdbestedeing, de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een cursus of activiteiten die het buurtcentrum organiseert, vergoeding van te maken reiskosten, nieuwe kennissen en vrienden. Wij geven u graag meer informatie.

Ruimteverhuur

In buurtcentrum De Kolk is het mogelijk om voor een dagdeel een ruimte te huren tegen een geringe vergoeding. Wij beschikken over diverse ruimten van verschillende afmetingen zodat u bij ons een vergadering kan houden met groepen van 3 tot 50 personen, voor een vast dagdeel in de week of voor een incidentele keer. Wij verhuren echter geen ruimten voor een open bijeenkomst met een politieke of kerkelijke grondslag en niet voor feesten waar alcoholhoudende dranken geschonken worden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de beheerder Hans Hannink,Tel. 0318-612022 (tijdens kantooruren) of kom even langs.

Vacature  Secretaris
Maas van Holland Penningmeester
Anneke Strandstra-Assink Algemeen bestuurslid
Trudy Komdeur-Janssen  Algemeen bestuurslid
Jan Develing Algemeen bestuurslid
Alie Kauerz-Bunskoek Algemeen bestuurslid
Team
Hans Hannink Beheerder
Astrid Frieswijk Sociaal Cultureel werker
Kees van den Akker  Buurtopbouwwerker
Leny van Veen  Schoonmaakwerk
Beheerscommissie
Leny van Veen
Ria Vonk-Hofs (verzorging bloemen en planten)
Gerrit van Putten (maandag en dinsdag)
Salman Ezzammoury (woensdag)
Jan Smits (donderdag)
Lies Ploeg / Joke Westland (donderdagmiddag) Astrid Frieswijk, Sociaal Cultureel werker Hans Hannink, Beheerder
Buurtcentrum DE KOLK, Postbus 8214, 6710 AE - Ede - Telefoon: 0318-612022 - Fax: 0318-618078 - E-mail: kolk@welstede.nl