Home Bestuur Programma Activiteiten Fotogalerij


Samenstelling bestuur en medewerkers 2013/2014

Bestuur
Vacature Voorzitter
Vrijwilligers

Het programma van De Kolk kan uitgevoerd worden dankzij een grote groep medewerkers. Heeft u belangstelling voor ons werk, neem dan contact op met één van de beroepskrachten. Er zijn vele vormen waarop u actief bij het buurtwerk betrokken kunt zijn. Daar staat ook iets tegenover: een zinvolle vrijetijdbestedeing, de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een cursus of activiteiten die het buurtcentrum organiseert, vergoeding van te maken reiskosten, nieuwe kennissen en vrienden. Wij geven u graag meer informatie.

Wijkteam

In Ede-West wordt er samengewerkt met het wijkteam
Ede-West. Op dinsdag is er spreekuur op de Hakselseweg 108. Hier kunt u spreken met de wijkagenten, buurtbeheerde, toezicht, de woonconsulent van Woonstede of de opbouwwerker van Welstede.

Ruimteverhuur

In buurtcentrum De Kolk is het mogelijk om voor een dagdeel een ruimte te huren tegen een geringe vergoeding. Wij beschikken over diverse ruimten van verschillende afmetingen zodat u bij ons een vergadering kan houden met groepen van 3 tot 50 personen, voor een vast dagdeel in de week of voor een incidentele keer. Wij verhuren echter geen ruimten voor een open bijeenkomst met een politieke of kerkelijke grondslag en niet voor feesten waar alcoholhoudende dranken geschonken worden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de beheerder Hans Hannink,Tel. 0318-612022 (tijdens kantooruren) of kom even langs.

Vacature  Secretaris
Peter Schouten  Penningmeester
Anneke Strandstra-Assink Algemeen bestuurslid
Trudy Komdeur-Janssen  Algemeen bestuurslid
Adrie Bette Algemeen bestuurslid
Team
Hans Hannink Beheerder
Astrid Frieswijk Sociaal Cultureel werker
Kees van den Akker  Buurtopbouwwerker Ede-West
Leny van Veen  Schoonmaakwerk
Beheerscommissie
Leny van Veen
Ria Vonk-Hofs (verzorging bloemen en planten)
Gerrit van Putten (maandag en dinsdag)
Salman Ezzammoury (woensdag)
Peter Schouten (donderdag en vrijdag)
Lies Ploeg / Joke Westland (donderdagmiddag)

Astrid Frieswijk, Sociaal Cultureel werker         Hans Hannink, Beheerder
Buurtcentrum DE KOLK, Postbus 8214, 6710 AE - Ede - Telefoon: 0318-612022 - Fax: 0318-618078 - E-mail: kolk@welstede.nl